Information Center for Israeli Art English

זינובי שגלמן, צלם, נולד בבוברויסק, רוסיה 1940. 1982 הוחרם על ידי המשטר הקומוניסטי. 1990 עלה ארצה. עובד כצלם הרפואי במרכז הרפואי ''בני ציון'' (רוטשילד) בחיפה. גר בקרית ים

לימודים

1956-1959 רפואה, התמחות בכירורגיית ילדים, לנינגרד, רוסיה
צילום, בבית ספר ערב ובאוניברסיטה ללימודי צילום ועיתונאות של לנינגרד

הוראה

1965-1990 מרצה לאמנות הצילום במרכז לתרבות וחינוך ילדים במוגילב
1970-1983 נשיא מועדון הצילום ''קשט'' בביאלורוסיה