Information Center for Israeli Art English

מירה שדות

מירה שדות, עוסקת בפיסול קרמי. נולדה ברומניה ב-1939. עלתה ארצה ב-1946. כתבה שני ספרים העוסקים בעיצוב קרמי.

לימודים

בוגרת המכון לאמנות, אורנים, טבעון
בוגרת המחלקה לעיצוב קרמי ''בצלאל'' ירושלים
בעלת תואר בתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
לימודי רישום אצל מרסל ינקו, מילכה צ'יזיק ויוסף הירש

הוראה

משנת 1984, מחלקה לעיצוב קרמי, ''בצלאל'' ירושלים