Information Center for Israeli Art English

לודוויג שוורין

יהודה לודוויג שוורין, ישראלי, יליד גרמניה, 1983-1897.

לודוויג שוורין נולד בבוכן, גרמניה בשנת 1897 במשפחה מסורתית. אביו היה חזן, מורה ומעטר של ספרי תורה. בנעוריו התקרב לקדר מקומי ועזר לו בעיטור הכלים. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, בין השנים 1918-1916, שירת בצבא הגרמני. בין השנים 1932-1922 התגורר בברלין. בתחילה למד שם אמנות באקדמיה לאמנות במינכן אצל מאקס דורנר ופטר פון האלם. בתקופה זו אייר כתבי עת וספרים שונים. בשנת 1928 הופיעו כמה מעבודותיו בכתב העת "מנורה". בין השנים 1938-1932 התגורר בברלין. לאחר ליל הבדולח, שבמהלכו נשרף הסטודיו שלו, ברח לשוויץ ובשנת 1939 עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב.

יצירתו המוקדמת של שוורין, מתקופת שהותו במינכן, הושפעה מן האקספרסיוניזם הגרמני בן התקופה. נושאיו כללו דימויים מן התנ"ך והמסורת היהודית. בנוסף, הרבה ליצור דיוקנאות של אנשים מחוגו החברתי. לאחר עלייתו לארץ ישראל התמקדה יצירתו בעיקר בתיאור הנוף המקומי. עבודות אלו מאופיינות בגישה נטורליסטית. בשנות ה-50 של המאה ה-20 חזר לציור בצבעי שמן, שהכיל מאפיינים סוריאליסטיים.

לימודים

1921-1919 המחלקה לגרפיקה, בית הספר לאמנות, קרלסרוהה, גרמניה
1923-1922 אקדמיה לאמנות, מינכן, גרמניה

הוראה

1945-1943 המחלקה לגרפיקה חופשית, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים

פרסים

1973 אות הוקרה מאת ממשלת גרמניה
1982 אות יקיר רמת-גן