Information Center for Israeli Art English

אתי שוורץ

אתי שוורץ, ישראלית ב-1970.

לצד עיסוקה בצילום היא עוסקת גם באוצרות. שוורץ הקימה, ביחד עם רע בן דוד, את "רע בית מלאכה לצילום" העוסק בשרותי הדפסת תצלומים לאמנים. יצירותיה, החל מסוף שנות ה-90 של המאה ה-20, עוסקות בפירוק של הדימוי האמנותי, דרך אמצעים אמנותיים כגון סדרתיות. בנוסף, שוורץ מרבה לשלב בין מדיה שונות. חיה ופועלת בתל אביב-יפו.

לימודים

1993-1991 צילום, מכללת הדסה, ירושלים
1998-1997 צילום ומדיה דיגיטאלית, מכללת הדסה, ירושלים
2001 סמינר לצילום וכתיבה, מוסררה, בית ספר לצילום, ניו מדיה, מוזיקה חדשה, תקשורת חזותית ופוטותראפיה ע"ש נגר, ירושלים

הוראה

המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

2001-2000, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת