Information Center for Israeli Art English

מיכל שוורץ, צייר וגרפיקאי. נולד בניו יורק 1926. עלה ארצה בשנות ה-80. עוסק בקליגרפיה ובמיקרוגרפיה. עיצב את סמל המדינה הנמצא בכנסת, בזהב ובכסף.

לימודים

בית ספר לאמנות תעשייתית, ניו-יורק