Information Center for Israeli Art English

טל שוחט

טל שוחט, ישראלית, נולדה ב-1974.

טל שוחט נולדה בשנת 1974 בנתניה למשפחה ממוצא פרסי. בשנת 2000, לאחר גירושיה, החלה לשהות תקופות ארוכות בהודו. יצירותיה המוקדמות של שוחט, מסוף שנות ה-90 של המאה ה-20, עסקו בתיעוד משפחתי, שערב בין מציאות לדמיון. החל משנות ה-2000 החלה ליצור תיאורי טבע דומם מסוגנננים ותצלומים גדולי-ממדים של עצים, המבודדים מסביבתם הטבעית. לצידם היא יוצרת תיאורים פנטסטיים בעלי מטען ביוגרפי. חיה ופועלת בתל אביב-יפו.

לימודים

1992-1988 מגמה לאמנות פלסטית, בית הספר ויצו צרפת, תל אביב-יפו
1999-1995 המחלקה לצילום, בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל

פרסים

1999 מלגת הצטיינות, המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לאמנות- המדרשה, כפר סב
א2005 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2015 פרס שרת התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט