Information Center for Israeli Art English

שלמה שוחט, פסל, מגלף בעץ. יליד העיירה לודמיר, פולין. עלה ארצה 1938. יצירתו עוסקת בהווי העיירה היהודית. חבר קיבוץ רוחמה.