Information Center for Israeli Art English

יעקב שופר, ישראלי, נולד ברומניה ב-1947.

יעקב שופר נולד ברומניה בשנת 1947. בשנת 1952 עלה לישראל. ובשנת 1968 עבר להתחנך בקיבוץ ניר-דוד. בראשית שנות השמונים של המאה ה-20, בזמן לימודים בבצלאל, החל לעסוק בתיעוד חברתי של של בני נוער משולי החברה בשכונת מוסררה בירושלים. בשנת 1981 ראה אור ספרו "לצאת מזה" ובשנת 1984 ראה ספר תצלומים מן הפרוייקט במוסררה בשם "ילדי הארץ" (הוצאת הקיבוץ המאוחד). בעבר התגורר בקיבוץ שדה יואב ולאחר מכן עבר לקיבוץ עין השופט. בשנת 1991 ראה אור אלבום תצלומים נוסף בשם "נופים בהר" (ספריית פועלים).

לימודים

1982-1977 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

פרס הצטיינות ע”ש רמי הלפרין, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1983 פרס ז'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים