Information Center for Israeli Art English

איתן שוקר, צלם. נולד בתל אביב 1963.

לימודים

1988 קמרה אובסקורה, תל אביב, סדנאות ,"פרויקט"
1988-92 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, צילום, BFA
1991 ביה"ס לאמנות חזותית, ניו יורק סיטי,ארה"ב,, השתלמות במסגרת חילופי סטודנטים.
1991- 1992 ביה"ס לתיאטרון חזותי, ירושלים.

הוראה

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
ביה''ס לצילום ע"ש נגר, מוסררה, ירושלים