Information Center for Israeli Art English

חיה שורץ

חיה שורץ, ישראלית, ילידת פולין, 2001-1912.

חיה שורץ נולדה בקונסטאנטינוב, בחבל לובלין, פולין בשנת 1912. אביה היה רב בוגר "ישיבת ראדין" שעלה לארץ-ישראל בשנת 1924 ושימש כחקלאי בפתח-תקוה. בשנת 1929 בקירוב העלה את משפחתו לארץ-ישראל. בילדותה החלה שורץ לצייר. בהמלצת הצייר מרדכי לבנון, שלח אותה אביה לירושלים, שם החלה ללמוד אמנות ב"בצלאל" והשתכנה בביתו של הרב קוק. לאחר סיום לימודיה עברה ליפו, שם למדה ציור אצל יוסף זריצקי וישראל פלדי. בשנת 1933 למדה אף תקופה קצרה אצל בודקו ב"בצלאל החדש". בשנת 1935 נסעה לראשונה לפריז, צרפת, שם התקרבה לאמני "אסכולת פריז" והכירה את האמנות המודרנית. בשנת 1937 התקבלה כחברה באגודת הציירים והפסלים בארץ-ישראל. בשנת 1954 החלה שוורץ לעבוד גם בסטודיו שבקריית האמנים בצפת. בין השנים 1977-1965 התגוררה ויצרה ביפו ובשנת 1986 עברה להתגורר בירושלים.

יצירתה של שורץ, שעיקרה היה במדיום הציור, התמקדה במושאים מסורתיים כתיאורי נוף ותפנים בסגנון אקספרסיבי מתון, במידה רבה בהשפעת אסכולת פריז והאמנות הפוס-אימפרסיוניסטית. בחלק מציורי הדיוקן שיצרה בולט עיסוק בדמות האישה.

לימודים

1931-1929 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1931 ציור, האולפן לציור של ישראל פלדי, תל-אביב
1933 ציור, אצל יוסף זריצקי, תל-אביב
1936 אקדמיה סקאנדינאב, פאריז, צרפת
1953 השתלמות, פאריס, צרפת

פרסים

1944 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1949 פרס דיזנגוף לציור ופיסול
1960 פרס דיזנגוף לציור ופיסול