Information Center for Israeli Art English

אהרן שאול שור

אהרן שאול שור, יהודי, יליד האימפריה הרוסית, 1945-1864. פעל בגרמניה ובארץ ישראל.

אהרון שאול שור נולד במוהילוב, שברוסיה הלבנה, בשנת 1864. בשנת 1882 החל את לימודי האמנות בוילנה. לאחר סיום לימודיו בהצטיינות נסע לווינה, שם למד במכון הממלכתי לאמנות ובאקדמיה המלכותית והשתלם בציור פורטרטים. בין השנים 1913-1887 שהה בברלין, שם למד במכון לאמנויות גרפיות ובביה''ס הפרטי של הצייר קונרד פר. השתלם בטכניקות של ציור מיניאטורות על שן ואמאיל וברסטורציה של טכניקות אלו. לפרנסתו עבד כמורה לציור ומכון שליד המוזיאון הממלכתי בברלין. בשנת 1913 עלה לארץ ישראל בהזמנת בוריס שץ ושימש כמורה לציור וכמנהל המחלקה לאמייל ולציור על שנהב ופורצלן. בתקופת מלחמת העולם הראשונה החליף את שץ כמנהל בפועל של בית הספר. בירושלים היה פעיל במסגרת "אגודת אמנים עברית".

יצירתו של שור התמקדה בעיקר בציור דיוקנאות ותיאורי נוף. סגנונו המוקדם של שור הושפע מן הריאליזם האקדמי. מראשית המאה ה-20 ניכרת ביצירתו גם השפעה ממותנת של הזסציון הברלינאי והאמפרסיוניזם. בין יצירותיו הידועות תמונת הנחת אבן הפינה של האוניברסיטה העברית (1920).

לימודים

1885-1882 בית הספר הממלכתי לציור, וילנה
1886 האקדמיה המלכותית לאמנות, וינה

הוראה

המכון שליד המוזיאון הממלכתי, ברלין
1917–1918 ממלא מקום המנהל, בצלאל, בית מדרש למלאכות אמנות, ירושלים
שיעורים פרטיים בציור, ברלין
1913–1914 ציור, בצלאל, בית מדרש למלאכות אמנות, ירושלים
1914–1925 מנהל המחלקה לאמייל והציור על שן, בצלאל, בית מדרש למלאכות אמנות, ירושלים
1925–1939(?) בית מדרש למורים העברי בירושלים, ירושלים
בית ספר למורים מזרחי
בית הספר "תחכמוני", ירושלים