Information Center for Israeli Art English

עמית שור, נולדה בקבוצת כנרת 1955. מעצבת כלי קודש במתכת. משנת 1985 יוצרת עצמאית בסטודיו באילת.

לימודים

1979-1983 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, BFA, המחלקה לצורפות,
1984 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, שנת התמחות,

פרסים

1981 מלגת קרן אמריקה-ישראל, פרס קרן שרת, בשביל הצטיינות בלימודים
1983-1982, מלגת קרן אמריקה-ישראל, פרס קרן שרת, בשביל הצטיינות בלימודים
1983 פרס רומי שאפירו, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1983 פרס ראפאעל לעצוב מזוזה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1985-1984, מלגת קרן אמריקה-ישראל, פרס קרן שרת, בשביל הצטיינות בלימודים