Information Center for Israeli Art English

אהרון שושני, ישראלי, 2006-1925

אהרון שושני נולד בשנת 1925 לאסתר ומשה שושני בקיבוץ גניגר. בנעוריו למד בבית הספר החקלאי "כדורי". בשנת 1946 התגייס לפלמ"ח. בין השנים 1947-1946 נאסר בידי שלטונות המנדט הבריטי ונכלא בלטרון ואח"כ ברפיח. במלחמת העצמאות לחם במסגרת חטיבת הראל בקרב הראשון על הקסטל ונפצע בקרב במנזר סן סימון. לאחר מלחמת העצמאות שב לקיבוץ ועסק בעבודות שונות. במחצית השנייה של שנות ה-50 למד אמנות במכון אבני. באותה עת התפרנס מעבודה במפקדת החינוך של הגדנ"ע. במשך השנים עבד בקיבוצו בתפקידים שונים בחקלאות.

לצד עבודה במדיום הציור, עסק שושני במגוון של מדיה אמנותית כאיור, עבודות במרחב הציבורי בקיבוצו, הדפס ועוד.

לימודים

1959-1957 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו

פרסים

1971 פרס מועצת עמק יזרעאל
1972 פרס ראשון, תערוכת "הים", עירית חיפה