Information Center for Israeli Art English

שלמה (זמי) שושני, נולד בלטביה 1911. עלה לישראל 1934. 1935 היה ממקימי נהריה. נפטר בשנת 1995. דצמבר 1995 תערוכה במוזיאון העירוני בנהריה - הכנסות התערוכה קודש למילגה ללימודי אמנות ע''ש זמי.

לימודים

ציור: אקדמיה, ריגה
השתלם באוניברסיטת חיפה