Information Center for Israeli Art English

תמר שחורי, נולדה בחיפה 1965. 1999 מיצב שלה הוצג בטריאנלה הבינ''ל במוזיאון חיפה. חיה ויוצרת בתל אביב.

לימודים

1987-1991בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגרת BFA
1990 מילגת לימודים בביה''ס לאמנות חזותית, ניו יורק, ארה"ב