Information Center for Israeli Art English

רבקה שחק, ציירת. נולדה בתל אביב, 1944.

לימודים

1971 מכון אבני, תל אביב
1972 -1977 מכון רמת גן, אצל שמעון אבני
1980-1984 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון