Information Center for Israeli Art English

גיל שחר

גיל שחר, ישראלי, נולד ב-1965. חי ופועל בגרמניה.

גיל שחר נולד בתל אביב-יפו בשנת 1965. בשנת 1988 החל ללמוד אמנות ב"מדרשה". יצירותיו המוקדמות נעשו בטכניקות ציור, אולם החל משנות ה-90 של המאה ה-20 החל שחר ליצור פיסול פיגורטיבי העושה שימוש ביצירות של חפצים או על גוף חי בתבנית חד-פעמית, אותן הוא צובע להשגת מראה נטורליסטי. עבודות אלו עוסקות בדימוי האמנות, במוות וביחס שבין מציאות פנימית לחיצונית. בין יצירותיו הידועות יציקה של מעיל "דובון" צבאי (1994). במחצית שנות ה-90 של המאה ה-20 היגר לגרמניה.

לימודים

1992-1988 בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון

הוראה

1992 אמנות, בית ספר תיכון, קריית-אונו
1996-1994 בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל

פרסים

1992-1991, מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1993 מלגת אמן-מורה, משרד החינוך והתרבות
1993-1992, פרס האמן הצעיר, המועצה לתרבות ואמנות, משרד החינוך והתרבות
1994 מלגת אינגבורג בכמן מיסוד אנסלם קיפר לאמן ישראלי צעיר, קרן וולף
1998 פרס קרן רכישה ע"ש לילי ריצ'מונד, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1996 מלגת וילהלם להמברוק, דיסבורג, גרמניה
1998 מלגת שהייה, מינשנגלדבך, גרמניה
1998 מלגת ברקנהוף, וורפסוודה, גרמניה
1999 מלגה, בית האמנים של מדינת שלזינג הולשטיין, גרמניה
2001 מלגה, בית האמנים שלוס ויפרסדורף, גרמניה