Information Center for Israeli Art English

יעקב שטארק

יעקב שטארק (שטרק), יליד פולין, 1881–1915.

יעקב שטארק נולד בקרקוב, פולין, בשנת 1881. בשנת 1906 עלה לארץ-ישראל מגליציה והצטרף כתלמיד ל"בצלאל". בשנת 1911 נשא לאשה את הניה בן יעקב. בשנים 1912–1913 יצר שטארק את ציור-הקיר בנושא "עשרת השבטים" בבית הכנסת עדס בשכונת נחלאות בירושלים. בזמן מלחמת העולם הראשונה נפטר שטארק ממחלה. עיקר יצירתו היה בתחום הטיפוגרפיה. העבודות שיצר שטארק הושפעו מזרמי ה-"ארנובו" וה"יוגנדסטיל" האירופי, כמו גם מעיצוב הערבסקות האיסלמיות.

לימודים

1906 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים

הוראה

בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים