Information Center for Israeli Art English

אורי שטטנר

אורי שטטנר, ישראלי, 1999-1935.

אורי שטטנר נולד בתל אביב בשנת 1935. כבר בנעוריו החל שטטנר לעסוק באמנות כאוטודידאקט, תוך השפעה של האמנות הארופית קלאסית, אליה נחשף דרך רפרודוקציות. בסוף שנות ה-50 של המאה ה-20 למד ציור ב"מכון אבני" ובשנת 1960 נסע לפריז, צרפת. בשנת 1965 ייצג את צרפת בביאנלה לאמנים צעירים בפריז. בסוף העשור שב לישראל. בשנת 1975 ביקר בארצות-הברית.

עבודתו המוקדמת היתה מופשטת ואקספרסיבית באופייה. הוא יצר גם סצנות נראטיביות רבות משתתפים ובהן דימויים מן השואה או מן התנ"ך. בשנות ה-70 הפכה עבודתו לאינטימית, כשהוא מתרכז בתאורי דיוקן ותפנים, בהם מודגשים קווי הרישום, ותוך אימוץ קשת גוונים בהירה.

לימודים

1959-1958 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו

פרסים

1975 פרס אויגן קולב לגרפיקה ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב