Information Center for Israeli Art English

הסל (הוגו) שטיין, צייר, נולד בעיר ליבאו שבלטוויה, 1922. עלה לישראל 1969. התחיל לצייר לאחר שיצא לגימלאות מרפא''ל. משנת 1970 תושב נהריה.