Information Center for Israeli Art English

נחמיה שטנצל

נחמיה שטנצל, צייר, נולד בפולין 1904. עלה ארצה 1923. נפטר 1991. 1992 תערוכה לזכרו, אגודת הציירים והפסלים, תל אביב.

לימודים

1921 ביה"ס הממשלתי לפיסול, וורשה
1930 השתלמות בפאריס ולימודים באקדמיות קולוארוסי, וגראנד שומייר