Information Center for Israeli Art English

עוזי שטראוס, צייר, נולד בגרמניה, 1936. עלה ארצה 1939. פיתח זרם חדש באמנות בשם ''טרנסקריפציונזם'' - תרגום ישיר של מחשבות.

לימודים

אצל קרקאואר
השתלם ב''בצלאל'', ירושלים
בעל תואר מוסמך למדעי הטבע, האוניברסיטה העברית, ירושלים