Information Center for Israeli Art English

אליעזר שטריך

אליעזר שטריך, יליד האימפריה הרוסית, 1941-1879.

אליעזר שטריך נולד בדווינסק, האימפריה הרוסית (כיום בלטביה). אביו היה אדם דתי ועסק במסחר בנעליים. שטריך למד ב"חדר" ובבית ספר תיכון בעיר הולדתו בשנת 1896 החל ללמוד אמנות בפטרוגראד (סנט פטרבורג). עם סיום לימודיו זכה במלגת לימודים בפריז. בשנת 1907 שב לפטרוגרד, שם עסק ביצירת עבודות מקשה ובעיצוב תפאורות. בין היתר עבד עבור חברת "פאברז'ה". יצר תבליט של אלכסנדר השלישי, אביו של הצאר ניקולאי השני. בעבור תבליט זה קיבל מן הצאר ניקולאי השני מדלייה. בין השנים 1915-1914 עלה לארץ ישראל ושימש כמנהל מחלקה בבצלאל. בין השנים 1918-1917 התגייס ל"הגדוד העברי". לאחר מכן שב ללמד ב"בצלאל". בשנת 1923 התמנה למורה לציור בבית הספר הריאלי העברי בחיפה.

יצירותיו של שטריך כוללות פיסול דיוקנאות ריאליסטי לצד עבודות מקשה ונחושת שנוצרו עבור המוסדות הציוניים. בין יצירותיו הידועות "דיוקן יהודי תימני" (1923)

לימודים

1901-1896 בית הספר לאמנות ע"ש הברון שטיגליץ, פטרוגראד, האימפריה הרוסית
1905-1902 אקדמיה לאמנות, פטרוגרד, האימפריה הרוסית
1905-1907 בקירוב אקדמיה לאמנות, פריז, צרפת

הוראה

1915-1914 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1921-1919 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1941-1923 בית הספר הריאלי העברי בחיפה, חיפה

פרסים

מדליית זהב מטעם הצאר הרוסי