Information Center for Israeli Art English

עדי שטרן, ישראלי, נולד ב-1966. בשנת 2017 השיק את הגופן "נועם", שנועד לגשר על הפער בין שימוש בעברית לשפות לועזיות.

לימודים

1992 בוגר, המחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (בהצטיינות)
2003 תואר שני, אוניברסיטת רדינג, לונדון, אנגליה

הוראה

2012-1997 מרצה, המחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2015-2008 ראש המחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2015- נשיא בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים