Information Center for Israeli Art

צבי ה. שיליס (שיל''ת), צייר, נולד בפולין ולמד ציור מילדותו. משנת 1932 היה חבר באגודת הציירים בפולין, והציג בורשה, בלודז, בקרקאו, ובוילנה. משנת 1939 ועד תום מלחמת העולם השניה היה בגיטו לודז' ובמחנות ריכוז. בתנאי האימה של הגיטו המשיך לצייר. יסורי התקופה הטביעו חותמם על ציוריו. בשנת 1948 התקיימה במינכן תערוכה של יצירות שצייר בגטו. תערוכה נוספת נערכה במינכן ב-1950 בחסות הועד ההיהודי. שיליס התגורר בפאריס מ-1951 עד 1957 והציג בטרקליני אמנות ובגלריות. ב-1957 עלה לישראל. 1958 השתתף בתערוכה ראשונה של עולים חדשים. תערוכות-יחיד ערך בתל אביב, חיפה וצפת. מתגורר בקביעות בצפת. (מתוך - קרית האמנים צפת, הוצאת קרית האמנים צפת, תשל''א, 1971).

לימודים

ציור, לודז', פולין