Information Center for Israeli Art English

פרידה שימרון, נולדה 1948.

לימודים

1979 - 1982 ציור אצל שמעון אבני ויאיר גרבוז
1983 - 1984 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון