Information Center for Israeli Art English

מירב שין בן אלון

מירב שין בן-אלון, ישראלית, נולדה ב-1965.

מירב שין בן-אלון נולדה בתל אביב-יפו בשנת 1965. במחצית השנייה של שנות ה-80 של המאה ה-20 למדה אמנות ב"בצלאל". בין השנים 2006-2003 אמרה את פרויקט המייצבים "פסאג'" בתאטרון תמונה בתל אביב-יפו. בין השנים 2012-2005 פרסמה בלוג אינטרנטי על תהליכי יצירה בשפם "פרוססיה", ובין השנים 2013-2012 ערכה סדרת ראיונות בנושאי רשתות חברתיות, שפורסמו באתר האינטרנט "ערב רב".

לימודים

1990-1986 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים (בהצטיינות), תואר ראשון, המחלקה לאמנות,BFA
1991-1990 ניו יורק סטודיו סקול, ניו יורק סיטי, ארצות הברית
2013-2009 אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב-יפו התכנית הבינתחומית באמנויות, (בהצטיינות), תואר שני,

הוראה

1993 ויטל, ב'ס לעיצוב,תל-אביב
2009-2006 בית ספר לשחקנים-יוצרים, נוע חיפוש
2007 מנשר לאמנות, תל אביב-יפו
2014-2007 מכללת עמק יזרעאל
2012 ליווי אמנים במסגרת פרויקט "טול בוקס", עמותת רוח חדשה, ירושלים

פרסים

1988 פרס הצטיינות, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1989 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1990 פרס מרי פישר, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
2005 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2013 מלגת שהייה, סדנאות האמנים, תל אביב-יפו
2014 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2014 מענק, קרן יהושוע רבינוביץ' לתרבות, תל-אביב