Information Center for Israeli Art English

ענת שיפטן,

לימודים

1976-1980 ב"א, ספרות אנגלית ופילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1980-1982 המחלקה לעיצוב קרמי, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1983-1984 מ"א, קרמיקה, אוניברסיטת מזרח מישיגן
1984-1986 MFA, אקדמיית קרנברוק לאמנות ועיצוב

הוראה

1995-1999 מנהלת הדרכה, סטודיו לקרמיקה פיואביק, דטרויט, מישיגן
1999-2002 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2002 -2003 מורה מן החוץ לקרמיקה, בית-הספר לאמנות של אוניברסיטת מישיגן, אן ארבור
2003 מלמדת ועובדת ב- Suny New Paltz Studio Arts, ניו-יורק