Information Center for Israeli Art English

חן שיש

חן שיש, ישראלית, נולדה בצפת, 1970.

לימודים

1995-1992 סמינר אורנים, קריית-טבעון, תואר ראשון באמנות,
1999-1997 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב בשיתוף עם האוניברסיטה העברית, ירושלים, תואר שני,
2000 הסמינר החדש ללימודי תרבות חזותית, קמרה אובסקורה, תל אביב-יפו

פרסים

1994 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1998-1996, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2003 פרס אויגן קולב לגרפיקה ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2004 פרס לאמן צעיר, משרד החינוך התרבות והספורט
2004 מלגת השתלמות בארה"ב, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2007 פרס קרן מורשה לאמן צעיר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2007 מלגת השהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
2009 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2013 פרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו