Information Center for Israeli Art

ירחמיאל שכטר

ירחמיאל שכטר, ישראלי (יליד גליציה), 1898-1900.

ירחמיאל שכטר, בן מיכל ולינטי הרמן, נולד הורודניצה, גליציה (כיום אוקראינה) בשנת 1900. בשנת 1923 החל בלימודי אדריכלות בצ'כוסלובקיה, אולם סיים את לימודיו בברלין גרמניה. בין השנים 1927-1921 עיצב את התעודות הרשמיות של הקונגרסים הציוניים. בשנת 1934 עלה לארץ ישראל ובשנת 1935 החל ללמד קליגרפיה ועיצוב כתב ב"בצלאל" בירושלים. הוא המשיך בתפקיד זה עד שנת 1972. בשנתצ 1942 הקים מחלקה-בת לטיפוגרפיה. בהוראתו שם שכטר דגש על יצירת זיקה בין אמצעי הכתיבה לבין צורת הכתב. ארכיונו של שכטר נמצא במכללת אמונה בירושלים.

לימודים

1928 תואר באדריכלות, הטכניון, ברלין, גרמניה

הוראה

1960-1935 ראש המחלקה לכתב, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1957-1955 מנהל, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1972-1960 שיעורי כתב, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים