Information Center for Israeli Art English

מיכל שכנאי יעקבי, פסלת. ילידת 1967, קיבוץ יפעת.

לימודים

1991–1994 לימודי הוראת אמנות, המכון לאמנות, המכללה האקדמית אורנים, קרית טבעון
2003 תואר ראשון בחינוך, המכון לאמנות, המכללה האקדמית אורנים, קרית טבעון

הוראה

1998 ואילך הוראת אמנות, בי"ס תיכון העמק המערבי, יפעת