Information Center for Israeli Art English

אורי שכנר

אורי שכנר, צייר, נולד בתל אביב 1945.

לימודים

1966-67 ביה''ס הגבוה לציור, תל-אביב
1970 הדפס אבן אצל דדי בן שאול
1975 תחריט, ביה''ס הגבוה לטכנולוגיה של האמנות, המבורג, גרמניה

הוראה

1972 במרכז תרבות עמים לנוער, מדריך ומנהל המחלקה לאמנות,

פרסים

1994 פרס שושנה איש-שלום, ירושלים לאמני ירושלים