Information Center for Israeli Art English

כלנית שכנר-לאןפר, צלמת.

לימודים

1993-97בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים בוגרת BFA, צילום
2000-01 מכללת בית ברל, כפר-סאבא, תעודת מורה לאמנות- עד רמה A
2002-03 מכללת גולדשמיט, אוניברסיטת לונדון, אנגליה, MFA , צילום ,

הוראה

2009-12 מכללת ליו באעק, לונדון, אנגליה, יועצת במחלקה לתכנית לימודים לחינוך למורים להגדרת השנות המוקדמות
2002 ואילך, מועדונים נצילום לילדים ומבוגרים, לונדון, אנגליה
2012-13 בית ספר עקיבא, לונדון, אנגליה

פרסים

1999 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל, מוזיאון לאמנות ישראלית, רמת-גן