Information Center for Israeli Art English

אריה שלו, צלם. 1949 - 1953 חבר משלחת מו''מ עם סוריה. 1993 תערוכתו המתעדת את המו''מ עם סוריה על שביתת הנשק 1949 - 1953, הוצגה בבית גבריאל בכנרת.