Information Center for Israeli Art English

יעל שלו, פסלת. נולדה בנהלל.

לימודים

אצל אשכנזי ומיכאל גרוס
המכון לאמנות פלסטית, בת ים, בהדרכת הפסל יעקב אפשטין