Information Center for Israeli Art English

נעמי שלו

נעמי שלו, פסלת, נולדה בקיבוץ מעין צבי. חברה בקבוצת טייטלבאום.

לימודים

1968 - 1970 ''בצלאל'',ב'ס לאמנות, ירושלים

הוראה

1987 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון