Information Center for Israeli Art English

ריקה (רבקה) שלו, ישראלית, 2010-1923.

ריקה שלו, בת אהרון ועליזה שידלובסקי, נולדה בקבוצת כינרת בשנת 1923. בנעוריה החלה לצייר את נופי האזור. בעלה הראשון היה שמעון הפנר, שנהרג במהלך מלחמת העצמאות. בשנות ה-50 של המאה ה-20 נסעה לפריז, צרפת, שם החלה ללמוד ציור. במחצית שנות ה-50 נישאה למבקר הספרות מרדכי שלו והתגוררה עמו בקבוצת כנרת. בשנת 1959 עברו בני הזוג להתגורר בירושלים. החל משנת 1981 התגורר בירושלים. בשנת 2012 הוציא לאור בנה, הסופר ענר שלו, את הרומן האוטוביוגרפי "אמא". אוסף קטן מעזבונה המכיל מחברות טקסטים נתרם בשנת 2015 למרכז המידע לאמנות ישראלית.

עיקר יצירתה של שלו היתה בתחום ציור הנוף. ציוריה מאופיינים בצבעוניות עזה ובנטייה לאקספרסייה.

לימודים

אקדמיה לאמנות, גרנד שומייה, פריז, צרפת
בית הספר הגבוה לציור, תל אביב-יפו
1972-1971 ציור, אצל רפי לביא

הוראה

1981-1973 ציור ותולדות האמנות, בית המדרש למורים, בית-ברל

פרסים

2009 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים