Information Center for Israeli Art English

שמואל שלזינגר

שמואל שלזינגר, צייר, נולד בקולו, פולין, 1896. למד באקדמיה לציור בנירנברג. אחרי מלחמת העולם עלה לארץ במסגרת קבוצת ''105 חלוצים מפולין''. צייר תפאורות עבור התיאטרונים החובבים שהיו אז בתל אביב. ב-1922 יצא לפאריס והציג את תערוכתו הראשונה ב''סלון הסתיו'', והשתתף בתערוכתם של הציירים היהודים בפאריס. 1925 חזר לארץ. נפטר 1986. 1996 רטרוספקטיבה, המוזיאון הפתוח, תפן.