Information Center for Israeli Art English

אדם שליין, ישראלי (יליד גליציה), 1910–1957

אדם שליין נולד בלבוב בשנת 1910. לאחר לימודיו בגימנסיה שימש כקריקטוריסט בעיתונות הפולנית. בשנת 1934 עלה לארץ ישראל. בתחילה שירת במשטרה הבריטית וב-1940 החל ליצור קריקטורות עבור עיתון "הבוקר", עד למותו בשנת 1957. בנוסף, פרסם קריקטורות ואיורים במקומות נוספים כעיתוןו "ידיעות אחרונות", "מעריב, "בטאון חיל האויר" ועוד. אוסף קריקטורות שלו ראה אור תחת השם "מאחורי גדר תיל: עת לבכות ועת לצחוק" (1946). בשנת 1949 ראו אור איוריו לספרו של עמנואל הרוסי, "מה זה סוד צבאי?" (משרד הביטחון).