Information Center for Israeli Art English

יוסף שליין, פסל, נולד בישראל 1933.

לימודים

זואולוגיה באוניברסיטה העברית, ירושלים

הוראה

פרופסור במחלקה לפרזיטולוגיה, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים