Information Center for Israeli Art English

רפאל שלם

רפאל אברהם שלם, יליד יוון, פעל בארץ ישראל, 1888-?.

רפאל אברהם שלם נולד בסלוניקי, יוון, בשנת 1888. בשנת 1909 הוא הגיע לירושלים ביחד עם קבוצה של 12 בחורים ולמד כשנה בבית הספר 'תורה ומלאכה', שהיה שייך ל'אליאנס'. בין השנים 1918-1913 למד ב'בצלאל'. הוא נבחר לשמש כמשגיח בבית הספר. יצר עיטורים בבאטיק על מתכת וכן יצר עיטורים למנורה בבית הכנסת "יגע כפיים" בירושלים ועוד.

לימודים

בית הספר תורה ומלאכה, ירושלים
1918-1913 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים