Information Center for Israeli Art English

יואב שמואלי, אמן מיצבים, נולד בפתח תקוה 1968.

לימודים

1991–1995 BFA, "בצלאל", אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

מאז 1997 מרצה, המדרשה לאמנות בבית ברל
מאז 2007 ראש המחלקה לפיסול, המדרשה לאמנות בבית ברל

פרסים

1995 פרס ע"ש אהוד אלחנני, המחלקה לאמנות, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1997 שלב הגמר, קרן נתן גוטסדינר, הפרס לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1998 קרן נתן גוטסדינר, הפרס לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2008 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט