Information Center for Israeli Art English

עופר שמואלפלד, מעצב תעשייתי. עובד עם ניצה שמואלפלד ליואי.

לימודים

בוגר המדרשה להוראת אמנות, רמת השרון