Information Center for Israeli Art English

נטי שמיע עופר

נטי שמיע עופר, פסלת ומעצבת, נולדה בתל אביב, 1965.

לימודים

1986-90 בוגרת המחלקה לאמנות י, ''בצלאל'', ירושליםת BFA
1990-93 בוגרת המחלקה לעיצוב תעשייתי, "בצלאל", ירושלים, BFA

הוראה

1990 גבעת ברנר

פרסים

1993-1991, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1993 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
1994-1993, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1995-1994, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1995 פרס קרן התנועה הקיבוצית המאוחדת לאמנות
2007 פרס, משרד המדע התרבות והספורט
2006 פסטיבל עכו, פסטיבל לתיאטרון חילופי, ציון לשבח