Information Center for Israeli Art English

טלי שמיר

טלי שמיר, ציירת.

לימודים

1982 - 1986 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1991 - 1994 ה''סטודיו'', מכללה ללימודי אמנות, רעננה

הוראה

1987 - 1991 בתי תלמיד ומתנסים