Information Center for Israeli Art English

מיכל שמיר

מיכל שמיר, ישראלית, נולדה ב-1957.

מיכל שמיר נולדה ברמת-גן בשנת 1957. במחצית שנות ה-80 של המאה ה-20 נסעה ללימודי אמנות בניו יורק, ארצות-הברית.

לימודים

1983-1979 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1978-1985 מ"א באמנות, בית הספר לאמנות חזותית, ניו יורק, ארצות-הברית

הוראה

עוסקת בהוראת פיסול ציור ואמנות עכשווית במדרשה לאמנות ברמת השרון
ביה''ס קלישר בתל אביב
קמרה אובסקורה
האוניברסיטה הפתוחה

פרסים

1988 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
1999 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2004 פרס משרד התרבות והספורט לאמנות פלסטית