Information Center for Israeli Art

ג'ורג' שמש

ג'ורג' (ג'ורג'י) שמש, ישראלי, נולד בעירק ב-1934.

ג'ורג שמש נולד בבצרה, עירק בשנת 1934. בין השנים 1949-1947 התגורר בטהרן, אירן, שם למד בבית ספר תיכון. בשנת 1949 עלה לישראל במסגרת "עליית הנוער" ונשלח לקיבוןץ עין גב, שם פגש את הצייר לודוויג שוורין. לאחר שרותו הצבאי בנח"ל למד אמנות ב"מכון אבני". באותה עת התפרנס מעבודה כטכנאי מכונות חשמליות במשרד ראש הממשלה וחברת החשמל. במחצית הראשונה של שנות ה-60 של המאה ה-20 התגורר בפריז, צרפת, שם למד אמנות והתקרב לציירי "אסכולת פריז" כמאנה כץ. בשנת 1965 שב לישראל ובשנת 1972 היגר לניו-יורק, ארצות-הברית.

עיקר יצירתו המוקדמת של שמש הוא במדיום הציור, ובייחוד ציור שמן. סגנון ציורו הושפע מן האקספרסיוניזם של אסכולת פריז במשיכות המכחול החופשיות ובצבעוניות עזה. במחצית שנות ה-60 של המאה ה-20 החל להדגיש בציוריו אלמנטים גרוטסקיים וסאטיריים. בשנות ה-80 יצר פסל מתכת צבועים.

לימודים

1956- 1959 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1960- 1963 אקדמיה לאמנות, פאריס

פרסים

1959-1956, מילגה, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1962-1960, מלגת לימודים, קרו משפחת בלפור
1964-1962, מלגת קרן רוטשילד