Information Center for Israeli Art English

פאטמה שנאן דרע

פאטמה שנאן דרע, ישראלית, נולדה ב-1986.

לימודים

2010-2007 תואר ראשון Ed.B באמנות, המכון לאמנות במכללת אורנים, קריית טבעון
2011 ציור, אצל אלי שמיר

פרסים

2010 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
2010 פרס הצטיינות, אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, קריית טבעון
2011 פרס אוצר, אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, קריית טבעון
2013 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2014 מלגת שהייה מטעם "HomeBase Project", ירושלים
2014 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2014 מענק אמן בקהילה, משרד המדע התרבות והספורט
2016 פרס ע"ש חיים שיף לאמנות פיגורטיבית-ריאליסטית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב