Information Center for Israeli Art English

משה שניאור, נולד באודיסה, 1905. עלה ארצה, 1925. תערוכות- 1965 בבית שאגאל, חיפה. 1970 בית האמנים, ירושלים. השתתף בפסטיבל האמנים בתל אביב, 1969.

לימודים

''בצלאל'', ירושלים