Information Center for Israeli Art English

אסתר שניידר

אסתר שניידר, ישראלית, נולדה בברית המועצות, ב-1978.

ועלתה לישראל עם משפחתה בשנת 1979. היא התחנכה חינוך דתי במסגרות לימוד של חב"ד. ציוריה הפיגורטיבים מציגים את השפעת האמנות הביזנטית על שניידר והם מכילים דימויים מעולם היהדות.

לימודים

2003-1999 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, המחלקה לתקשורת חזותית, ירושלים
2005-2004 תוכנית עמיתים, עלמא, מכללה עברית ללימודי תרבות, תל אביב
2005-2007 המכללה האקדמית בית ברל, אמנות המדרשה, בית ספר לאמנות, כפר סב
א2009-2007 תואר שני, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

2002 פרס ע"ש מרק פלהיים עבור עיצוב טיפוגרפי ייחודי, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
2007 מלגת הצטיינות, המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לאמנות- המדרשה, כפר סב
א2008 פרס, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
2011 פרס משרד החינוך לאמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
2016 פרס אילנה אלוביק לצייר ישראלי, לציור, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים